pondělí 12. září 2016

POETICKÉ KOMENTÁŘE (21)

Ukradené květiny

T o   j e   t r o c h u   b l á h o v é  -  
j a k   b y   v š a k   b y l   k r á s n ý   s v ě t
k d y b y   t i h l e   g r á z l o v é  
v r a c e l i   v ž d y   k y t k y   z p ě t . . .

Žádné komentáře:

Okomentovat