čtvrtek 11. srpna 2022

RAKUŠAN ODSTOUPÍ Z POSTU MINISTRA VNITRA!


 

 

 

 

 

 

Jsem o tom pevně přesvědčen, protože současnou situaci nemůže ustát. Otázkou je podle mne jen to, zda tak učiní ještě před avizovaným setkáním s Fialou, nebo bude čekat, až ho premiér odvolá. Ta druhá alternativa mi připadá dost zbabělá, a tak předpokládám, že Rakušan funkci složí v nejbližších hodinách. 

I když, kdo ví. Třeba udělá Vítek na Péťu ty své nevinné psí oči, posype si hlavu popelem, řekne mu, že jmenování toho (teď si nemohu vzpomenout, jak se jmenuje) bylo nedorozumění a poprosí ho, aby v zájmu zachování klidu v pětikoale jej nechal šéfovat ministerstvu vnitra dál.

Fiala pak zřejmě vyšle signál (hodně dlouhý a silný, až do Bruselu) a poptá se u Frau von Leyno, jak z té šlamastyky ven. Uvidíme, co mu jeho šéfka poradi...

středa 10. srpna 2022

LOUIS de WOHL: DOBÝVAT NEBE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascinující životopis katolické světice může oslovit i nevěřící!

Chci předeslat, že u životopisů významných historických osobností dávám jednoznačně přednost literatuře faktu před beletristickým zpracováním. Důvod je zřejmý zatímco v prvním případě je autor držen na uzdě samotným literárním žánrem, který mu nedovoluje popustit uzdu fantazii a vyšperkovávat knihu čtenářsky atraktivními, ale spornými, nevěrohodnými či dokonce vyfabulovanými informacemi, v tom druhém je mu ponechána tvůrčí svoboda do té míry, že se jen stěží dokáže vyvarovat výše zmíněných nešvarů. Přesto však jsou jedinci, kteří toho schopni jsou a jejichž románové ztvárnění životních osudů velkých dějinných postav je založeno na vypravěčské ukázněnosti a faktografické poctivosti.    

Co se týká mne, mám v tomto ohledu mimořádně pozitivní zkušenosti s katolickými spisovateli a jejich životopisy církevních světců. Nemohu nezmínit alespoň K. H. Chestertona (Svatý Tomáš Akvinský) a slavnou trilogii (Dokonalá svoboda, Prázdné ruce, A vody plynou), jejíž autorka Maria Calasanz Ziescheová jí dokázala fascinovat i mnohé nevěřící. Myslím, že stejný potenciál má i kniha Dobývat nebe, pojednávající o krátkém, ale na dramatické události nesmírně bohatém životě Kateřiny SIenské, Způsob, jakým nám Louis de Wohl tuto středověkou světici a mystičku vylíčil, je skvělým příkladem jedinečné symbiózy psychologického mistrovství, s nímž před námi hlavní postava defiluje a hlubokého proniknutí do historického kontextu jejího příběhu.

Mystika... Pro mnoho dnešních lidí to slovo zavání čímsi nepochopitelným až nebezpečným, pro jiné je přímo synonymem okultismu či černé magie. Pravda je taková, že Bůh některým jedincům dává takříkajíc nahlédnout přes závoj empirické zkušenosti do říše Transcendenina. Dlužno dodat, že Církev tyto fenomény pečlivě zkoumá a jejich případnou pravost potvrzuje na základě velmi přísných kritérií. Také Kateřina Sienská si musela projít martyriem pomluv a osočování ze slávychtivosti, manipulace s lidmi a mnoha dalších hříchů, stanula i před církevním soudem, který ji ale všech obvinění zbavil. Její příkladný život a heroická láska k bližním, projevující se např. během morové epidemie, kdy bez oddechu navštěvovala a ošetřovala nemocné, byly pádnými důkazy pro to, že této křehké a skromné dívce jde jen a pouze o plnění Boží vůle. 

Svatá Kateřina Sienská žila v době, kdy Itálií zmítaly politické nepokoje a nepřátelství mezi jednotlivými městy, často vrcholící ozbrojenými střety. Autorita Církve byla otřesena a papež přes dobrou vůli a výzvy k míru nedokázal zabránit válečnému šílenství. Toto vše je v knize popsáno s precizní znalostí tehdejších politicko-společenských poměrů, což významnou měrou přispívá k její čtivosti a dramatičnosti. Kateřina, byť především žena modlitby a mystických zážitků, měla neobyčejný smysl pro praktické oblasti života. Dobře si uvědomovala, že ve válkách nejvíce trpí prostí lidé a hledala a nakonec i našla způsob, jak jim podle svých sil a možností ulehčit jejich úděl. Začala psát dopisy politikům, církevním hodnostářům, vojevůdcům a dalším vlivným osobám, na něž nebojácně apelovala, aby opustili cestu zla. Často je upozorňovala na to, že zde na zemi žijeme jen krátce a svými skutky si připravujeme věčnost a co jiného než pekelné tresty může čekat ten, kdo páchá zločiny? V případě nutnosti neváhala některé z nich navštívit osobně a svá obvinění jim vmést přímo do tváře. S Boží pomocí se jí podařilo mnohé zatvrzelé hříšníky přivést k pokání a změně života...

V knize Dobývat nebe je plno pasáží, které si troufám označit za literární perly. Nejvíce se mi asi líbila úvodní část, kde matka budoucí světice velmi těžce nese skutečnost, že by se její dcera měla stát řeholnicí. Vždyť pro ni již vybrala skvělou partii! Když ale mělo dojít k zásnubnímu setkání s jejím nastávajícím, ostříhala si Kateřina své krásné dlouhé vlasy. To, co si od matky musela vyslechnout, popsal Louis de Wohl jedním slovem úchvatně! 

O tom, že sv. Kateřina Sienská není ženou dávné minulosti, nemající co říct současným lidem, svědčí mimo jiné i to, že ji papež Pavel VI. v roce 1970 prohlásil za učitelku Církve. Její zbožnost, neohroženost, neotřesitelná víra v Boží pomoc v jakkoli těžké situaci, bolest nad hříšníky a hrůza z jejich posmrtných trestů, neúnavná snaha zachránit co nejvíce duší pro nebe to vše z ní činí vzor křesťanské opravdovosti. Shodou okolností se právě v době, kdy píši tuto recenzi, koná v našem hlavním městě tzv. Prague Pride, údajně svátek hrdosti a lidských práv, ve skutečnosti však satanská oslava zvrhlosti a odporných protipřirozených hříchů, volajících k Bohu o pomstu. Naši církevní představitelé, kteří by proti této hrůze měli jako první pozvednout hlas, se bázlivě krčí kdesi v koutě co kdyby je někdo obvinil z homofobie, že? Svatá Kateřina Sienská na základě svých četných vidění dobře věděla, že mezi zavrženými v pekle je nejvíce těch, kteří se oddávali sodomské neřesti a prznili svá těla. Žít dnes, určitě by nemlčela!             

pátek 5. srpna 2022

PETR FIALA NAPADEN RUSKÝM ŠVÁBEM!

  

 

 

 

  

(Nejsem volič ani příznivec Andreje Babiše. Přesto nemohu souhlasit s tím, když na shromáždění jeho stoupenců přicházejí výtržníci, vyvolávači konfliktů a dokonce zloději. Považuji za skandální, jestliže se policejní prezident na tiskové konferenci omlouvá za to, že jeho lidé zadrželi lupiče, který prchal s ukradeným reproduktorem a odmítl uposlechnout jejich výzvy. Zkusil jsem si představit opačnou situaci, kdy by se něco podobného stalo na předvolebním mítinku Petra Fialy...)   

Dnes kšiltovka a co zítra?!

O tom, že se naše neonacistické, rusofilní a proorbánovské živly stále víc radikalizují, svědčí otřesný případ ze setkání Petra Fialy s občany obce Hrdlořezy na Osoblažsku. Předsedu vlády si přišlo poslechnout šest (podle některých údajů až osm) lidí, mezi něž se ovšem vloudilo i nebezpečné protispolečenské individuum, které do té doby pokojný mítink hrůzným způsobem narušilo. V jednu chvíli totiž vystoupilo na pódium, sebralo premiérovi kšiltovku s logem EU a dalo se na útěk. Tento teroristický čin ovšem neunikl pozornosti příslušníků policie – dotyčný extrémista byl po delší honičce dostižen, zakleknut, spoután a předveden k podání vysvětlení. Čepice byla v pořádku vrácena panu premiérovi.

Na policejní služebně se ukázalo, že dvanáctiletý Vladimír P. není našim bezpečnostním orgánům neznámý. Jde o ruského švába, jehož oblíbenou četbou je dezinformační s protispolečenská tiskovina s názvem Čuk a Gek. Tento incident pochopitelně nastoluje mnohé otázky, s nimiž se novináři, věrni svému poslání strážců vlády jedné pětistrany, okamžitě obrátili na policejního disidenta. A ten měl co vysvětlovat!

Reportér veřejnosprávného média Kuba Bronzový se např. zeptal, proč policisté postupovali tak liknavě a nepoužili varovného výstřelu k zamezení pachatelova útěku. Dále se podivil, jak je možné, že zločinec, který sebere předsedovi vlády kšiltovku, je stíhán na svobodě a nikoli vazebně. Známý politický analytik Jiří Hehe zase otevřel problematiku věkové hranice trestní odpovědnosti navrhuje snížit ji na 10, resp. 8 let a dodává: Je evidentní, že ruští trollové se radikalizují již v dětském věku a pokud společnost na tento děsivý trend včas nezareaguje, můžeme se v budoucnu klidně dočkat toho, že se na obrazovky opět dostane Mrazík či dokonce Jen počkej, zajíci! 

Podobných otázek se ovšem nabízí mnohem víc. Co třeba rodiče takovýchto kreatur, jak je asi vychovávají, když jim poskytují závadovou literaturu? Co dělá místní OSPOD, že nechal celou věc zajít tak daleko? Někteří novináři zjistili, že Vladimír P. navštěvuje základní školu s rozšířenou výukou ruského jazyka! Ano, stále jsou u nás školy, kde je možné si osvojit řeč těch, kdo dnes útočí na Ukrajinu. Jak je vidět, i MŠMT musí zpytovat svědomí a podobným excesům zabránit. 

O dalším vývoji této kauzy nás sdělovací prostředky budou zajisté podrobně informovat. Z nejmenovaného zdroje (jímž je poradkyně premiéra pro vysílání signálů Anténia Satošová) se zatím ví tolik, že Vladimír P. se podle svých slov vsadil s kamarády o litr plnotučného mléka za čepici Petra Fialy, neboť všechny peníze v jeho rodině prý padnou na zaplacení cen energií. Jak je vidět, ruští agenti jsou již prakticky od kolébky vychováváni ke lhaní, šíření předsudečné nenávisti a vyvolávání poplašných zpráv. Copak u nás je nějaká energetická krize?'      

úterý 2. srpna 2022

HAIKU (177)

 

A u t o r   M á j e 

M á c h a   m i   p o m o h l

s   k ř í ž o v k o u