sobota 31. srpna 2019

KOLÁŘŮV ZVRÁCENÝ ÚHEL POHLEDU...
... osvobodil Osvětim a většinu Československa – copak takový zloduch může být lidem na očích?!

Politováníhodné události okolo sochy maršála Koněva mají naštěstí i jeden vysoce pozitivní efekt – pražská kavárna se opět odkopala a ukázala národu, jaké pořádky by ráda zavedla v celém státě, kdyby se dostala k moci jako v hlavním městě. Nejde pochopitelně o záležitost jednoho aktivistického starosty – ten by se své protipomníkové eskapády sotva odvážil, kdyby v zádech necítil politické krytí. A opravdu – hysterie v mainstreamových médiích pod taktovkou České televize vypukla naplno, z úst prominentních sluníčkářů slyšíme, že za všechno může Zeman, který se paktuje s Putinem, mluví se o ruských agentech, co u nás vedou hybridní válku a jak to už je v našem Absurdistánu zvykem, jsou vandalové, kteří pomník zneuctili, málem oslavováni jako národní hrdinové, zatímco o člověka, který sundal z Koněva obludnou plachtu, se zajímá policie...
Propast mezi Prahou a zbytkem republiky se před námi zase jednou rozevřela v celé své nahotě. Těžko si totiž představit (abych použil příměr ze svého města), že by třeba někdo v Brně postříkal sochu maršála Malinovského a zastupitelé následně rozhodli, že ji raději odstraní, protože zmíněný vojevůdce velel vojskům, tvořeným trestanci ze sovětských věznic. „Maliňák“ prostě je a zůstane dominantním brněnským náměstím, protože na Moravě stojí zdravý selský rozum nad politikou.
V Praze jsou v tomto směru očividně dál. K homosexualismu, multikulturalismu a genderovému šílenství se – jak ukazuje kauza Koněvova pomníku – začínají přidávat další „pokrokové“ ideologie. Třeba antisemitismus (ozvou se židovské organizace, když je dehonestován osvoboditel Osvětimi?), neonacismus a primitivní antiruský šovinismus.
Pražští kavárníci tomu říkají liberální demokracie...

pátek 30. srpna 2019

LÍVIA, SI SKVELÁ!Jak to vypadalo na průvodu hrdosti v Košicích...

Co za lidi chodí na gejprejdy, jaký světonázor vyznávají, jsou opravdu takoví, za jaké se vydávají – totiž přátelští, pohodoví a láskyplní? Dokáží věrohodně argumentovat, resp. umí svou sexuální orientaci a otázky s ní spojené rozumově zdůvodnit? Lze najít eventuální spojitost (a jestli ano, jakou) mezi homosexualitou a IQ daného jedince? Neexistuje asi lepší způsob, jak toto zjistit, než se na nějaký Gay Pride osobně vydat a dát se s jeho účastníky do řeči...
A právě to udělala slovenská studentka Lívia, když během homopochodu v Košicích rozmlouvala s muži, ženami a dalšími pohlavími a jejich duchaplné názory zaznamenala na následující video. Kromě řady jiných cenných informací je z něho patrné především to, že díky své inteligenci a schopnosti racionální analýzy mezipohlavních problémů gayové nepředstavují pro většinovou společnost žádné nebezpečí. Jsou to všechno mírumilovné, nekonfliktní, takřka astrálně-éterické bytosti, žijící v duchovních sférách, které jsou nám, obyčejným smrtelníkům, zcela nedostupné. V této říši čistých a teplých idejí zkrátka nemá místo xenofobní logika, ale pouze láska, Láska, Lááskááá!
A kdo neřve s nimi, je neonacista, homofob, ruský agent a protiunijní svině!!

Tady se na to můžete podívat:

https://www.youtube.com/watch?v=bXGaFM29xWk    

čtvrtek 29. srpna 2019

HAIKU (162)


D a l e k á   c e s t a  –

l e t a d l o   s t a r t u j e

s m ě r e m   k   m ě s í c i

úterý 27. srpna 2019

ХАЙКУ (58)


Д о л г и й   п у т ь

с а м о л ё т   в з л е т а е т
 

н а в с т р е ч у   л у н е

neděle 25. srpna 2019

DEUTSCHES HAIKU (14)


S t e r n e n h i m m e l  –

g a n z   s t i l l   i m   A l l

n a c h   d e m   U r k n a l l

pátek 23. srpna 2019

HAIKU (161)


V ý h l e d   n a   h ř b i t o v  –

m a k l é ř   m ě   s e z n a m u j e

s   p ř e d n o s t m i   b y t u

středa 21. srpna 2019

ХАЙКУ (57)


З в е з д н о е   н е б о

п о с л е   Б о л ь ш о г о   в з р ы в а

в е з д е   т и ш и н а

pondělí 19. srpna 2019

HAIKU (160)


N i k d o   s e   n e d í v á  –

n a   d ě t s k é m   h ř i š t i

s e d á m   s i   n a   h o u p a č k u

sobota 17. srpna 2019

HAIKU (159)


S o u s e d s k á   h á d k a

s l o v a   o d   č i n ů

d ě l í    p l o t

pátek 16. srpna 2019

HAIGA (15)


 A   t o   j s e m   s i   m y s l e l

ž e   p a v o u c i   n e p l á č o u

čtvrtek 15. srpna 2019

POETICKÉ KOMENTÁŘE (187)T o   j e   a l e   č t v e r á k !

S l u n k a   p u k n o u   z l o b o u

k d y ž   i   s o u d r u h   S v ě r á k

r o z h o d   s e   j í t   s   d o b o u

středa 14. srpna 2019

DEUTSCHES HAIKU (13)


R ü c k k e h r   v o m   F i s c h f a n g               
 

e i n   K a r p f e n   u n d   z w e i   H a i k u

pondělí 12. srpna 2019

DEUTSCHES HAIKU (12)


N a c h b a r s   S t r e i t

W o r t e   v o n   T a t e n

t r e n n t   d e r   Z a u n

pátek 9. srpna 2019

HAIKU (158)


B e z v ě t ř í  –

p l a č í c í   d ě t i

o d c h á z í   z e   s t r n i š t ě

pondělí 5. srpna 2019

NEZNÁMÝ J. H. K (11)


VE DNE I ZA NOCÍ, UŽ TOLIK ROKŮ

můj pes mne provází na každém kroku

A jakou láskou lne ke svému pánu!

často i smrti mě vytrhl z chřtánu –

tím, jak vždy varovně štěká a kvílí

když si chci žiletkou podřezat žíly...

čtvrtek 1. srpna 2019

NEZNÁMÝ J. H. K (10)


CHTĚL BYCH BÝT NEHMOTNOU, ASTRÁLNÍ BYTOSTÍ

odumřít tělu a žít už jen... čemu?

To právě nevím a přemožen lítostí

sním si svůj marný sen, lhostejný k všemu


Zmítám se v záchvatech vzteku a bezmoci

které se stupňují úměrně s věkem –

Prý se mám léčit... Proč? Vždyť trpím nemocí

na kterou pouze smrt může být lékem!