pondělí 28. února 2022

POETICKÉ KOMENTÁŘE (258)

 
D ě j i n y   j s o u   s t á l e   ž i v é

j e   t o   j a s n é   j a k o   f a c k a  -

p r v n ě   j e   t o   t r a g é d i e

p o d r u h é   p a k   h n u s n á   f r a š k a !   

čtvrtek 24. února 2022

GEREON GOLDMANN: VE STÍNU VŠEMOCNÉHO


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascinující příběh německého vojáka – student teologie v předních bojových liniích!  

Memoárová literatura z období 2. světové války má celou řadu podob. Jednou z nich jsou vzpomínky vojáků wehrmachtu na jejich bojové nasazení, především během tažení proti Sovětskému svazu. Mnohé z těchto knih jsem četl a následně recenzoval a mohu konstatovat, že společným rysem většiny z nich je snaha autorů o popření osobní viny za zvěrstva, k nimž na východní frontě v masovém měřítku docházelo. Z psychologického hlediska to snad lze pochopit, současně je ale nezpochybnitelné, že ulevit vlastnímu svědomí za cenu zkreslování či dokonce zatajování prokazatelných faktů se nedá nijak omluvit. Když se v Německu (bohužel až několik desetiletí po válce) tamní odborníci začali zabývat rolí armády v Třetí říši, brzy přišli k závěru, že do té doby oficiálně propagovaná doktrína o čestně bojujícím wehrmachtu (přičemž válečné zločiny páchali pouze příslušníci tzv. Einsatzgruppen za frontovou linií) není ničím jiným než mýtem, naprosto se rozcházejícím s historickou pravdou.

Kniha Ve stínu Všemocného sice rovněž patří do zmíněného literárního žánru, zároveň je však evidentní, že v něm zaujímá výjimečné postavení. Gereon Goldmann je totiž povolán do armády během studia teologie jako člen františkánského řádu a po mnoha peripetiích (nějakou dobu je dokonce členem SS!) se ocitá jako sanitář na různých bojištích, včetně východní fronty. Projevuje mimořádnou statečnost a za záchranu životů svých raněných spolubojovníků je mnohokrát vyznamenán. Svou vírou se nijak netají, naopak ji dává (často za dramatických okolností) svému okolí jasně najevo. Když čteme, čím vším si během svého válečného působení prošel, skoro se ani nechce věřit, že to může být pravda. Nemáme ovšem sebemenší důvod mu nevěřit ostatně některé zážitky naplňují úžasem i jeho samotného...

I když to v ní není explicitně zmíněno, knihou se jako červená nit vine hledání odpovědi na otázku, zda a nakolik může křesťan spolupracovat s bezbožeckým režimem, který navíc vede dobyvačné války. Autor knihy Ve stínu Všemocného si toto morální dilema vyřešil tak, že odmítl přímou účast na bojových operacích a snažil se v rámci možností „konat dobro“. Pozorný čtenář si ale nemůže nevšimnout, že takové rozhodnutí je značně alibistické, neboť ani při nejlepší vůli není možné projít válečným běsněním s čistýma rukama a svědomím. Gereon Goldmann např. popisuje situaci, kdy prchá z obklíčení na korbě vozidla, pod jehož pásy nacházejí smrt ranění, ležící bezmocně na cestě. Jindy navštěvuje koncentrační tábor v Dachau a je zděšen hrůzami, které se tam dějí a přesto je pro něj Německo pod vládou nacistů vlastí.   

Přesné statistiky patrně neexistují, uvádí se však, že narukovat do wehrmachtu a účastnit se Hitlerových dobyvačných válek odmítlo asi 20 000 německých mužů. Naprostá většina z nich skončila na popravišti, přičemž jedním z nich byl Franz Jägerstätter. Zmiňuji jej proto, že o jeho zásadovém postoji vůči nacismu před časem vyšla (a to rovněž v Karmelitánském nakladatelství v edici Osudy) kniha s názvem Sedlák proti Hitlerovi. 

Kniha Ve stínu Všemocného je bezesporu fascinujícím svědectvím o pozoruhodném osudu člověka, který si zvolil originální „strategii přežití“ v totalitním režimu. Názor na to, nakolik se mu to zdařilo, si jistě udělá každý čtenář sám. Za sebe mohu říct, že podobně napínavý a dramatickými událostmi doslova nabitý příběh německého vojáka za 2. světové války jsem snad ještě nečetl. Jsem přesvědčen, že podobně silné pocity z četby budou mít všichni, kdo po této výjimečné knize sáhnou!


           

úterý 22. února 2022

KNIHY, NA KTERÉ SE TĚŠÍM (27)

 

Historia magistra vitae aneb co nového nám odhalí deníky sovětského diplomata?

V nejbližší době má v nakladatelství Academia vyjít unikátní kniha výbor z deníkových záznamů (pořízených v letech 1934 1943) sovětského velvyslance v Londýně. Je pozoruhodné, že Ivan Michajlovič Majskij přes svůj buržoazní původ unikl všem stalinským čistkám a během svého života zastával celou řadu významných státních funkcí.

Majského vzpomínky z uvedených let nám určitě dají nahlédnout do zákulisí oficiální diplomacie, která bývá velmi často jen kouřovou clonou, za níž jsou před veřejností skrývány skutečné politické plány a mocenské ambice. Historické hodnocení většiny událostí před vypuknutím 2. světové války je dnes prakticky „kanonizováno“, což je často na škodu jejich objektivnímu posouzení. 

Mě např. vždycky zajímalo, za jakým účelem byl vlastně uzavřen pakt Ribbentrop-Molotov, přičemž odpověď dosud stále marně hledám. Z anotace je zřejmé, že právě v Majského denících se lze o této podivné dohodě dozvědět množství nových informací...            

pondělí 21. února 2022

KNIHY, NA KTERÉ SE TĚŠÍM (26)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjistí se někdy, co se vlastně tenkrát stalo?

Djatlovova expedice... Už tato dvě slova stačí, aby se milovníkům záhad a nevysvětlitelných událostí zrychlil tep! V lednu 1959 se skupina devíti sovětských studentů vydala na náročnou túru, jejímž cílem byla hora Otorten (Sverdlovská oblast na Uralu). Když o sobě delší dobu nepodali žádnou zprávu, byla vyslána pátrací skupina, která 26. února nalezla 5 mrtvých těl (zbylá 4 těla se našla až 4. května). Všechna nesla stopy hrůzných zranění...

Hlavně a především však šokovalo zjištění, že mladí lidé před smrtí v panice a jen spoře odění opustili svůj stan a prchali do mrazivé noci. Něco je evidentně vyděsilo a dodnes se spekuluje, co konkrétně to mohlo být. I když se jako nejpravděpodobnější jeví teorie o lavině, řada nejasností zůstává.

Martin Lavay se této tragédii věnuje dlouhodobě, ostatně Djatlovova expedice nová odhalení je jeho již druhou knihou na dané téma! Uvidíme, čím  nás překvapí tentokrát...