středa 24. srpna 2016

MOJE PERLIČKY (5)


Učit se cizí jazyk je velmi důležité hlavně pro toho, kdo umí mluvit jen mateřsky.

Ve středověku lidé nežili tak dlouho jako dnes, takže se jen někteří dožili důchodového věku.

Exekutor je člověk, který krade ukradené věci.

Bulvární noviny jsou takové noviny, které se nestydí psát o známých lidech často úplně holou pravdu.

Vánoce jsou svátky klidu a míru, takže se hodně lidí těší, až už bude po nich.

Komunisté se snažili vytvořit společnost, kde už nebudou peníze, což se nemohlo podařit, protože lidé by pak už neměli pro co žít.

Amazonka je řeka, která protéká Jižní Amerikou a nedbá přitom na státní hranice.

Naše národní dějiny sahají tak daleko, že už často ani nevíme, co je skutečná legenda a co jen pouhá historie.

Se svými trápeními by se děti měli svěřovat především rodičům, protože jsou to jediní lidé, kteří je znají prakticky od jejich početí.

Majitelé psů mají povinnost uklízet svoje exkrementy.

Žádné komentáře:

Okomentovat