sobota 20. srpna 2016

DEUTSCHES HAIKU (4)


D i e   M ü c k e   s u m m t  -

e i n    s c h ö n e s   S c h l a f l i e d

w e n n   s i e   n i c h t   s t i c h t

Žádné komentáře:

Okomentovat