sobota 1. října 2016

POETICKÉ KOMENTÁŘE (36)

Kusy

T o   m o h   n a p s a t   p o u z e   k r e t é n
( l e p š í   v ý r a z   p r o   n ě j   n e m á m )
j e   t o   h n u s n é ,  s p r o s t é ,  n e f é r
ř í k a t   k u s y   l e h k ý m   ž e n á m . . .

Žádné komentáře:

Okomentovat