úterý 18. října 2016

POETICKÉ KOMENTÁŘE (52)

Avyletdokonctabora

Ž á d n ý   s p r á v n ý   o b č a n   Č e s k a
n e s m í   m l č e t   k   z l o č i n u  –   
z a c h r a ň m e   t a   m a l á   d ě c k a
p ř e d   t r a n s p o r t e m   d o   p l y n u ! !


Žádné komentáře:

Okomentovat