úterý 25. října 2016

POETICKÉ KOMENTÁŘE (55)

Asponzorpohrebnisluzba

B e z   s p o n z o r ů   t o   d n e s   n e j d e
n e s m ě j t e   s e   t o m u ,  ž e . . .
c o p a k   n a   t o m   v ů b e c   s e j d e ?
H l a v n ě   k d y ž   p á n   p o m ů ž e !

Žádné komentáře:

Okomentovat