pondělí 17. října 2016

POETICKÉ KOMENTÁŘE (51)

Picusvypecenyjpeg

N á z e v   j e   t o   t r o c h u   z v l á š t n í
j i n a k   a l e  –  v š e c h n a   č e s t
v y p e č e n í ,  v e l c í ,  k r á s n í . . .
„ D e j t e   m i   j i c h ,  p r o s í m ,  š e s t ! “

Žádné komentáře:

Okomentovat