pondělí 14. listopadu 2016

POETICKÉ KOMENTÁŘE (70)

Aelektrokreten

N a   o d b o r n o u ,  j e m n o u   p r á c i
( m y s l í m   t e d y   z e j m é n a
e l e k t r i c k o u   i n s t a l a c i )
v o l e j t e   v ž d y   K r e t é n a !

Žádné komentáře:

Okomentovat