středa 2. listopadu 2016

NOVÁ PROFESE – LEVICOVÝ AKTIVISTA

My jsme mládež nová, mládež Dienstbierova aneb levicový aktivista – nadčlověk dnešní doby!

Když se zamyslíme nad způsobem, jakým jsou dnes, tedy v době vlády ideologické doktríny s názvem politická korektnost řešeny některé trestní kauzy, je okamžitě zřejmé, že tzv. demokracie zde naráží na své mantinely, které jsou následně prolamovány evidentně nedemokratickými právními postupy. Komické přitom je, že se tak údajně děje právě ve jménu demokracie, která je vnímána jako nejvyšší hodnota, pro jejíž zachování je prý tudíž možno tu a tam přivřít oko a postupovat nedemokraticky. Nikomu z těch, kdo takto uvažují, pochopitelně nedochází (nebo je to naopak jejich záměr?), že pokud se jednou přistoupí na takovéto výjimky z pravidla, pak již nikdy nebude demokracie zárukou bezpečnosti a politické svobody občanů, protože oněch výjimek bude přibývat geometrickou řadou.
Chtěl bych nejdříve poukázat na řadu spíše kuriózních paradoxů, pro které náš právní řád nemá adekvátní řešení, a to z toho prostého důvodu, že žádné takové neexistuje. Do této pasti se současné soudnictví ovšem dostalo právě z důvodu ad absurdum přivedené politické korektnosti, která byla povýšena nejen nad zákon, ale i nad zdravý rozum.
Jak známo, ve starém Řecku se jedna pseudofilosofická škola zabývala konstruováním logických hříček, tzv. paradoxů. Asi nejznámější z nich má název Lhář a spočívá v hledání odpovědi na otázku: „Když je někdo lhář a řekne, že lže, tak lže, nebo mluví pravdu?" Může se to na první pohled jevit absurdním, ale podobné problémy naši soudci se zcela vážnou tváří řeší takřka denně.
Když někdo řekne Cikánovi, že je „černá svině“, bude to patrně posuzováno jako projev rasismu. Co ale v případě, že onou „černou sviní“ nazve jeden Cikán jiného Cikána – je to také rasismus? A jak se bude řešit případ, kdy černoch (tedy Afroameričan) označí za „černou svini“ Araba? Mají bitky mezi Afghánci a Syřany, resp. Iráčany a Bangladéšany v uprchlických táborech rasistické, náboženské nebo etnické pozadí?
Václav Havel neblahé paměti měl v těchto věcech jasno. Jak známo, bylo to u něho tak, že slovní spojení „černá svině“ chápal zásadně jako do nebe volající rasismus, který je třeba co nejpřísněji potrestat, zatímco u „bílé svině“ uděloval prezidentskou milost. Toto černobílé vidění světa předal jako politickou závěť svým pokračovatelům, z nichž se následně vyprofilovala ultrademokratická tlupa jeho pohrobků, vyznávající zásadu, že v demokratické společnosti nemají občané do politiky co mluvit a už vůbec ne o něčem hlasovat, protože když se jim to dovolí, zvolí Zemana.
Chtěl bych se ale vrátit zpět k dnešním absurdnostem ohledně vymahatelnosti práva, přičemž jako demonstrativní příklad uvedu kauzu pražské Kliniky. Pokud je mi známo, jde o budovu, která patří státu, resp. pražskému magistrátu. A do té budovy před časem vtrhly hordy jakýchsi podivných individuí, a od té doby ji okupují. Signifikantní je už to, jak o celé věci informují média – moji předchozí větu totiž interpetují následovně: „Budovu Kliniky obsadili aktivisté, kteří se zaměřují na pomoc uprchlíkům.“
Za zaznamenání stojí i událost ze včerejšího dne, kdy nějaký anonym nahlásil v budově bombu, policisté ji vyklidili a poté, co se ukázalo, že šlo o planý poplach, byla Klinika pracovníky magistrátu zamčena. Dnes ráno ovšem v rádiu hlásili, že aktivisté ji už zase obsadili. To ale snad museli ty zámky vypáčit, ne? A to se může?
Tak mě napadá – a co kdyby nějaký lupič vyloupil banku a následně tvrdil, že ty peníze chtěl poslat zbídačeným uprchlíkům do Idumei? Vypadá to, že pokud by mu jeho čin nebyl odpuštěn, určitě by se jeho vyjádření chápalo jako mimořádně polehčující okolnost. A pokud by se navíc označil za aktivistu, nejlépe levicového, asi by (pokud vůbec) ve vězení dlouho nepobyl.
Takže, suma sumárum, je to dnes u nás asi tak, že kdokoli může vniknout kamkoli, třeba i do Vašeho domu, milí čtenáři. Když pak vyvěsí v okně transparent s nápisem Refugees Welcome, je Váš dům jeho. Pokud se proti tomu ozvete, jste hnusný rasista, xenofob, pravicový radikál, populista, šovinista, antisemita, extrémista, neonacista a darebák. Před Vaším (teď už bývalým) domem se budou každý den pořádat protestní shromáždění, a to tak dlouho, dokud to nevzdáte a nenajdete si nový domov pod mostem nebo někde v krmelci.
Ne, to žertuji. Prý je to s tou klinikou úplně jinak – magistrát ji nepotřebuje. No, a když má stát (nebo občan) nějaký majetek, který zrovna nepoužívá, pak je přece nezadatelným právem jiného občana jej ukrást, ne? Fuj, to je škaredé slovo! Říká se obsadit, odklonit, vyvlastnit, expropriovat...

Žádné komentáře:

Okomentovat