neděle 6. listopadu 2016

POETICKÉ KOMENTÁŘE (64)

Kockavevyloze 

Ž e   j e   k o č k a   p r a v á ?   M o ž n á . . .
J i s t ě   a l e   d o b ř e   v í t e
ž e   s e   t o   a ž   p o t o m   p o z n á
k d y ž   j i   p ř e s   s k l o   p r o b u d í t e

Žádné komentáře:

Okomentovat