úterý 22. listopadu 2016

DEFINICE MEDIÁLNÍCH POJMŮ

Za komunistického režimu byli ti, kdo měli odlišný než oficiální názor na společensko-politickou situaci, označováni nejrůznějšími termíny - např. pravicoví oportunisté, antisocialistické živly, protispolečenské elementy apod.
Tyto nálepkovací a dehonestující praktiky převzala v dnešní demokratické společnosti řada sdělovacích prostředků, především pak tzv. Česká televize. Její newspeak zahrnuje celou škálu uměle vytvořených či významově posunutých pojmů, z nichž některé zde chci definovat a poskytnout tak těm, kdo snad ještě ČT sledují, jisté vodítko pro správné rozlišení sdělovaného obsahu:

Xenofob - člověk, který chce, aby on a jeho děti mohli žít ve svobodné společnosti a dává to veřejně najevo, např. tím, že podporuje prezidenta republiky.

Islamofob - člověk, který si prostudoval korán a tudíž ví, že islám není náboženství, ale vojensko-ideologická doktrína, neslučitelná s demokracií a lidskými právy a aktivně se zasazuje o to, aby toto pseudonáboženství bylo v naší zemi postaveno mimo zákon.

Pravicový extrémista - člověk, který miluje svou vlast a je ochoten za její svobodu a nezávislost bojovat se zbraní v ruce.

Populista - člověk, který disponuje zdravým selským rozumem a používá ho.

Fašista - člověk, který se pravidelně účastní protiislámských shromáždění a v rukou drží vlajku České republiky.

Falešný záložák - člověk, který absolvoval základní vojenskou službu, byl propuštěn do zálohy a je ochoten v případě potřeby bránit svou vlast, přičemž se na tuto obranu aktivně připravuje jak po fyzické, tak po odborné stránce.

Rasista - člověk, který není ani xenofob, ani islamofob, ani pravicový extrémista, ani populista, ani fašista a ani falešný záložák a pro kterého tedy bylo nutné vytvořit speciální označení.

Žádné komentáře:

Okomentovat