úterý 10. ledna 2017

POETICKÉ KOMENTÁŘE (99)

Kaufland

K d y ž   t o   v i d í m ,  p t á m   s e   t r p c e :
T o   j e   p ř e c e   š í l e n é , 
d ě l á   K a u f l a n d   z   l i d í   b l b c e
d n e s   u ž   z c e l a   c í l e n ě ? 

1 komentář: