pondělí 30. ledna 2017

POETICKÉ KOMENTÁŘE (107)

Zizala_2

J e n o m   h l u p á k   m ů ž e   s m á t   s e
j e h o   n e z v y k l é m u   j m é n u  –
z a   H o n z o u   j e   v i d ě t   p r á c e !
K v a l i t n í ,  z a   d o b r o u   c e n u . . .

Žádné komentáře:

Okomentovat