úterý 24. ledna 2017

POETICKÉ KOMENTÁŘE (104)

Zvracenizbalkonu

K d y b y c h   j á   m ě l   t y h l e   s v i n ě
n ě k d e   v   p a t r e c h   n a d   s e b o u
t a k   s i   m y s l í m ,  ž e   b y c h   k l i d n ě      
d o m l u v i l   j i m   m a č e t o u !

Žádné komentáře:

Okomentovat