pondělí 9. ledna 2017

POETICKÉ KOMENTÁŘE (98)

Sprite

L i d i ,  m ě j t e   r o z u m   p ř e c e   
s p r c h o v a t   s e   v   t é h l e   b ř e č c e
t o   j e   n á p a d   v í c   n e ž   h l o u p ý  –
v ž d y ť   v á s   b u d o u   š t í p a t   m o u c h y !

2 komentáře: