čtvrtek 12. ledna 2017

POETICKÉ KOMENTÁŘE (100)

Muzeumloutek

Z d e   j e   m á m e   v   p l n é   k r á s e
k o b l i h o v é   k a š p á r k y
A N O  –  n e n í   t ř e b a   p t á t   s e
k d o   t u   t a h á   z a   d r á t k y !

Žádné komentáře:

Okomentovat