úterý 29. srpna 2017

POETICKÉ KOMENTÁŘE (148)

Dopiceni

M ů ž e   m i   n ě k d o   ř í c t ,  c o   j e   t o   z a   l i d i
a   c o   z d e   a s i   t a k   m o h o u   m í t   n a   p r á c i ?
K d y p a k   u ž   p o l d o v é    k o n e č n ě   z a ř í d í
ž e   v   P r a z e   n e b u d o u   t a k o v í   p r a s á c i !

Žádné komentáře:

Okomentovat