sobota 5. srpna 2017

POETICKÉ KOMENTÁŘE (143)

Areznik

„ B y l   t o   z e d n í k   s e   v š í m   v š u d y
p i v a   v y p i l   c e l é   s u d y
j e d n o u   v š a k   k   n a š e m u   v e l k é m u   z d ě š e n í
s e   t ř e m i   p r o m i l e   z ř í t i l   s e   z   l e š e n í . “

Žádné komentáře:

Okomentovat