čtvrtek 10. srpna 2017

POETICKÉ KOMENTÁŘE (145)

Ababiszavrit

I   k d y ž   s e   m u   z a t í m   d a ř í
b e z   v r c h n í h o   d ě l a t   ú č e t
v o d a   s e   u ž   s t e j n ě   v a ř í
j e d e n   k l i k   a   p ů j d e   b r u č e t

1 komentář: