pondělí 14. srpna 2017

DOBRÝ COPYWRITER - NEDOSTATKOVÉ ZBOŽÍ (3)

POZOR NA SEOFANATIKY!
Copywriting je (či měl by být!) specifickou formou písemného projevu, která má za cíl spojit tvůrčí psaní (tedy záležitost ryze intelektuální) s praktickým využitím textu (marketing, reklama apod.). Je vcelku pochopitelné, že skloubení těchto dvou už svojí podstatou asymetrických požadavků do výsledného kvalitního produktu je věc poměrně složitá, čehož logickým vyústěním je mnou již několikrát zmiňovaný nedostatek copywriterů, resp. nadbytek kopytavrajťáků.
Co se týká tvůrčí stránky copywritingu, o té pojednám v samostatném článku. Zde se chci zaměřit na část praktickou, konkrétně na problematiku SEO.
Když jsem v předchozím článku na příkladu instalatéra ukázal, že podobně jako on se prezentuje většina „copywriterů“, měl jsem na mysli právě SEO. Na jejich webech se to totiž jen hemží mnohdy až hysterickými úvahami na téma, jak je SEO „naprosto klíčové pro Vaši prezentaci“, jak „my jako odborníci na SEO Vám zaručíme vysokou návštěvnost Vašich webových stránek“, popř. tvrzením, že „Váš e-shop rozhýbe naše znalost SEO problematiky“ atd.
O co jde? Lidově řečeno - o bouři ve sklenici vody. SEO (Search Engine Optimization) je způsob vytváření webových stránek s cílem dosáhnout u nich toho, aby se o ně „zajímaly“ internetové vyhledávače. Výsledným efektem pak má být získání lepší pozice „na trhu“, resp. více návštěvníků na webu.
Bystřejší čtenář z právě popsané charakteristiky SEA jistě vytušil, že tady něco nehraje. Je tomu skutečně tak, přičemž základním axiomem pro mé tvrzení o přeceňování důležitosti SEA mezi „copywritery“ je fakt, že webové stránky podle příslušných kritérií nehodnotí lidé, ale počítače! A tady se dostáváme ke kořenu věci.
Jak „myslí“ počítač? Posloužím si oblastí, které se poměrně intenzivně věnuji, tedy šachovými programy. Zjednodušeně lze říct, že počítač „přemýšlí“ kvantitativně. Je zkrátka schopen propočítat během jedné sekundy milióny tahů a variant, počítá však i takové možnosti, které jsou na první pohled nesmyslné a kterými by se člověk (šachista) nikdy nezabýval.
Co se týká toho, jak fungují počítače, které „přemýšlí“ o webových stránkách, jde v principu o tutéž metodu. Tyto počítače jsou pochopitelně naprogramovány lidmi a nemyslí tedy samy, ale tak, jak se to po nich chce (umělá inteligence je snem daleké budoucnosti). Způsoby programování jsou tajné, je ovšem pravda, že různými metodami je lze částečně vystopovat. Je tudíž samozřejmě možné do jisté míry předpokládat, jak počítač zareaguje v té které situaci (a právě toto nabízejí „odborníci na SEO“), obecně ale platí, že počítače jsou v tomto směru nevyzpytatelné. Hledisek, která mají dle svých programů zohledňovat je totiž tolik, že je prakticky nemožné dopředu kalkulovat s tím, co počítač v konkrétním případě upřednostní či opomene. Jestliže tedy „SEOodborníci“ tvrdí, že oni to dokážou, pak jde o tvrzení přinejmenším kontroverzní. S jistou nadsázkou se dá říct, že jde o něco podobného, jako kdyby někdo nabízel své služky při hře Člověče, nezlob se s tím, že použitím jeho „SEOmetody“ vám bude padat víc šestek...
U kvalitních copywriterů vidíme přesný opak. Ti - protože vědí své - se SEO problematikou takřka nezabývají. Je jim totiž jasné, že výsledkem na čas i na nervy náročné kalkulace je většinou pseudoúspěch v podobě „úžasného posunutí“ odkazu z 358. na 357. příčku. A o to jim nejde tím spíše, že mají jiné metody, jak na počítač vyzrát...
(pokračování)

Žádné komentáře:

Okomentovat