čtvrtek 22. prosince 2016

POETICKÉ KOMENTÁŘE (87)

Uprchlicifoto

M l a d í ,  z d r a v í ,  v š i c h n i   h a p p y
j a k   t o   j e n o m   s l u š n ě   ř í c i  –
m u s í   b ý t   s n a d   v á ž n ě   s l e p ý
k d o   j i m   ř í k á   u p r c h l í c i !

Žádné komentáře:

Okomentovat