neděle 22. prosince 2019

POETICKÉ KOMENTÁŘE (202)


H l a d o v k á ř i ,  t o   j s o u   b o r c i

c h v í l i   t a d y   s e d ě l i

a   p a k   p r ý   š l i   d á t   s i   p o r c i

v e p ř o v é h o   s e   z e l í m

1 komentář: