středa 13. listopadu 2019

POETICKÉ KOMENTÁŘE (195)

C h c e m e   n a   H r a d   P e t r a   P a v l a !  

b u d e   v o l a t   k a ž d á   t ř í d a

t r a n s p a r e n t y   s   k s i c h t e m   H a v l a

r o z d á   d ě c k á m   s o u d r u h   ř í ď a

1 komentář: