úterý 17. října 2017

OTEVŘENÝ DOPIS BISKUPU HOLUBOVI

Biskupplzne_2


Vážený pane biskupe,
reaguji tímto na Váš otevřený dopis redakci katolického časopisu RC Monitor ze dne 13. října 2017.
Máte zajisté plné právo na své názory ohledně Evropské unie, na nadcházející volby a rovněž na sympatie či antipatie, jež chováte k jednotlivým politických subjektům, které se v nich budou ucházet o naše hlasy. Mám však vážné pochybnosti, zda svým dopisem nepřekračujete své kompetence a nevydáváte stanoviska, neslučitelná s Vaším úřadem.
Vámi kritizovaný článek uznávaného filosofa Jiřího Fuchse (https://rcmonitor.cz/cr/7674-Existuje-rozumna-alternativa) osobně považuji za brilantní analýzu současné situace na české politické scéně a rovněž tak sdílím jeho názory na homosexualismus, genderismus, multikulturalismus a jiné zhoubné ideologie, které jsou pod pláštíkem tzv. „evropských hodnot“ prosazovány současným unijním establishmentem. Jestliže tedy „jste zaskočen“ názory pana Fuchse, pak za sebe mohu říct, že já jsem naopak zaskočen tím, že vy, biskup katolické Církve, můžete proti nim vystupovat.
Ve svém dopise a následně i na stránkách Katolického týdeníku se vyjadřujete k hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury, a to způsobem, který je klasickou ukázkou demagogie a ze strany církevního činitele nepřijatelným ovlivňováním voličů. „Všechno, co rozeštvává, co staví na strachu, nebo naopak slibuje ráj na zemi, je základně neslučitelné s pravou křesťanskou nadějí. Bohužel i u nás jsou takové strany. Klasickým příkladem, který se nebojím zmínit, je Tomio Okamura. Jeho strana podle mě není pro křesťanského voliče přijatelná.“ Tato slova až příliš připomínají doby před rokem 1989, kdy nás tehdejší církevní představitelé pod hrozbou těžkého hříchu vybízeli k účasti na volbách a odevzdání hlasu pro kandidáty Národní fronty.
Jako katolický křesťan, vědomý si své odpovědnosti za tuto zemi, budu volit právě SPD Tomio Okamury. Mezi katolíky znám řadu lidí, kteří jsou rozhodnuti volit stejně. Vím ostatně i o katolickém knězi, kterého si velmi vážím, jenž rovněž dá hlas této straně.
Kromě již řečeného Váš otevřený dopis redakci časopisu RC Monitor (který mimochodem vychází s církevním schválením arcibiskupství pražského) považuji rovněž za nespravedlivé osočení lidí, kteří svou práci katolických novinářů vykonávají odpovědně, uvážlivě a s mimořádným úsilím o blaho Církve.
V úctě
Jan Hofírek

Žádné komentáře:

Okomentovat