čtvrtek 8. června 2017

POETICKÉ KOMENTÁŘE (136)

Aklikanazachode

N e m o h u   s e   p o ř á d   z b a v i t
d o j m u ,  ž e   t o   n a p s a l   m a g o r  –
n e n í   l e p š í   k l i k u   s p r a v i t
n e ž   s e m   d á v a t   t e n h l e   b l á b o l ?

Žádné komentáře:

Okomentovat