středa 1. února 2017

POETICKÉ KOMENTÁŘE (108)

Invalidniwc

N o r m á l n ě   s e   p ř e c e   p í š e
„ M i m o   p r o v o z “  –  n e m á m   p r a v d u ?
K d o   p s a l   t o h l e ,  t a k   m ě l   s p í š e     
i n v a l i d n í   s v o j i   h l a v u 

Žádné komentáře:

Okomentovat