čtvrtek 2. června 2022

MICHIO KAKU: PARALELNÍ SVĚTY

 

Žádné definitivní pravdy, ale pouze kladení zásadních otázek Michio Kaku opět exceluje!

Michio Kaku je našim čtenářům znám především jako autor bestselleru Hyperprostor, v němž prokázal jednak famózní znalosti z nejrůznějších vědních oborů, hlavně a především však schopnost zužitkovat je při promýšlení složitých otázek z oblasti kosmologie. Postupem doby se z něj stal jeden z nejuznávanějších popularizátorů vědy o vesmíru, jemuž bezpočet naprostých analfabetů (přiznávám, že jsem jedním z nich) vděčí za to, že jim otevřel oči pro záhady nezbadatelných hlubin všehomíra. Kniha Paralelní světy ve zmíněném trendu pokračuje a její druhé vydání svědčí o tom, že zájem o tuto problematiku je mezi českými čtenáři na vzestupu!

Možná nebude od věci začít takříkajíc od Adama a položit si otázku, co vlastně kosmologie je. Laicky řečeno jde o vědní obor, který je něco víc než astronomie a současně něco méně než filosofie, nebo (pokud použijeme klasickou Aristotelovu definici, podle níž filosofie je naukou o jsoucnu jakožto jsoucnu“), o „nauku o vesmíru jakožto vesmíru. Tady je ovšem okamžitě patrná tenze, jež mezi těmito dvěma kruciálními myšlenkovými disciplínami panuje. Kosmologové jako by říkali: Je evidentní, že díky stále přesnějším a výkonnějším přístrojům (především tedy obřím teleskopům na oběžné dráze Země) se posunujeme dál a dál ve zkoumání a chápání vesmíru. Je nám známo, jak a kdy vznikl, víme, že se neustále rozpíná a jednou odhalíme i jeho dosud skrytá tajemství. Filosofové kontrují tvrzením, podle nějž se pojmy typu bytí, jsoucno či esence zcela míjejí s fyzikálními a kosmologickými poznatky a objevy, byť by tyto byly sebeúchvatnější. Domnívám se, že v tomto sporu je pravda na jejich straně, nelze ale zároveň nevidět, že filosofie má svůj původ a zdroj v realitě světa a kosmu.  

Je jasné, že autor knihy Paralelní světy se jakožto věřící kosmolog nemůže neobdivovat grandiózním pokrokům své disciplíny a dívat se do budoucna s optimismem a velkými očekáváními. Michio Kaku je přesvědčen, že žijeme v době, kdy jsou doslova na spadnutí nové a převratné objevy, díky nimž se hlavolam jménem vesmír podaří rozluštit. Přitom si ale uvědomuje, že vyřešení jedné záhady sebou nese (a navíc zákonitě!) problémy další a často ještě komplikovanější. Paralelní světy tak paradoxně oscilují mezi Skyllou obrovských nadějí a Charybdou mnoha pochybností, ovšem právě to je (alespoň dle mého názoru) dělá mimořádně napínavými a čtenářsky atraktivními.

Celá recenze zde:

https://www.knihcentrum.cz/recenze-paralelni-svety

Žádné komentáře:

Okomentovat