pondělí 10. května 2021

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘIJETÍ DO SKUPINY

Vážení přátelé,

děkuji za přijetí do skupiny Děti do škol/školek BEZ testů a roušek!!! Domnívám se, že není potřebné se sáhodlouze rozepisovat o tom, v jaké situaci se dnes náš národ (a vlastně celý svět) nachází. Každý průměrně inteligentní člověk to jasně vidí. Spíše chci napsat několik poznámek, jak bychom měli reagovat na stále drastičtější nátlak státní moci na nepoddajné jedince, kteří se odmítají stát pokusnými zvířaty a nechat se naočkovat podezřelými vakcínami s nepředvídatelnými vedlejšími účinky.

Mnozí z vás zde sdělují své negativní zkušenosti s úřady, zaměstnavateli či blízkými lidmi. Ano, covidové šílenství zachvátilo celou zemi a mám-li mluvit za sebe jako křesťan, pak i já zažívám velké zklamání z toho, že drtivá většina věřících poslušně a bezmyšlenkovitě plní sebeabsurdnější příkazy. Naši církevní nadřízení se rovněž chovají zbaběle, ostatně očkovat se nechal i papež. Je tomu skutečně tak lidé, o nichž bychom to nikdy nepředpokládali, si nechali vymýt mozky až do té míry, že nechávají testovat vlastní děti a zřejmě nebudou nic mít ani proti jejich očkování.

Několikrát jsem tu četl postesknutí nad tím, že všichni pouze píší na facebook a nikdo není ochotný nějak konkrétně vybočit z řady. To je sice pravda, ale mějme na paměti i to, že mnozí lidé (např. rodiče dětí, které z důvodu testování a nošení roušek nepůjdou do školy, matky samoživitelky aj.) se nacházejí v opravdu mimořádně těžké pozici a potřebují cítit, že na to nejsou sami. Mějme pro ně pochopení a snažme se jim místo kritizování raději pomoci.

Z vlastní zkušenosti vím, jak je dnes důležité mít někoho, komu lze stoprocentně důvěřovat, že vytrvá a za žádných okolností se nenechá naočkovat. Já mám to štěstí, že takové zásadového člověka znám a chtěl bych poradit i vám, abyste mezi členy této skupiny či ve svém okolí hledali konkrétního spojence, ať už jednotlivce nebo rodinu. Poznejte se osobně, navštěvujte se, pomáhejte si. 

Je možné, že jak bude sílit tlak na vakcínové odmítače, mohou naši skupinu zrušit. Pro tento případ by proto bylo dobré o sobě vědět, aby se nepřerušily vzájemné kontakty a mohli jsme, pokud to jen půjde, držet pospolu.

Co se týká budoucího vývoje, nedělám si přílišné iluze. Včera jsem někde četl větu, která v několika slovech přesně vystihuje, oč tu běží: Není tu vakcína kvůli covidu, ale covid kvůli vakcíně. Je možné, že Babiš, Hamáček a ostatní tam nahoře sami nevědí, čí instrukce vlastně plní. Očividné je však jedno někdo má eminentní zájem na tom, aby se v jednotlivých zemích a postupně na celém světě naočkovalo co nejvíce lidí. Zároveň je zřejmé, že se tak neděje z altruistických důvodů. Na neočkované bude posléze pohlíženo jako na nepřátele státu a nebezpečná individua, která je potřeba separovat od většinové společnosti. Nedá mi to, abych tu nezmínil jeden verš z Apokalypsy: Nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby si nechali udělat na pravou ruku nebo na čelo znamení, takže nikdo nemůže kupovat anebo prodávat, kdo nemá jako znamení jméno té šelmy.

Mám za to, že je nutné počítat se vším s vyhazovem ze zaměstnání, všemožnými omezeními, internací v táborech, vězněním. Asi nám zůstane jediná šance, totiž emigrace z této prokleté země a Evropské unie. Snad k tomu budeme mít čas...     

2 komentáře: