pondělí 21. prosince 2020

POETICKÉ KOMENTÁŘE (235)

 

M ě l y   b y   t a m   p a d a t   h l a v y

z a   t o h l e t o   s t r a š n é   z v ě r s t v o

h o a x y   a   l ž i v é   z p r á v y

š í ř í   s a m o   m i n i s t e r s t v o !

Žádné komentáře:

Okomentovat