neděle 21. ledna 2018

POETICKÉ KOMENTÁŘE (155)

Aodbory

Š é f   o d b o r ů   s   h a v í ř i
p ů j d o u   v   č e l e   l i d s k ý c h   m a s  –
k   v o l b á m   s v o r n ě   z a m í ř í
D r a h o š o v i   d á t   s v ů j   h l a s !

1 komentář: