neděle 18. října 2020

SONIA PURNELLOVÁ: NEVIDITELNÁ ŽENA

  

 

 

Příběh Virginie Hallové je fascinujícím svědectvím o „neviditelných“ formách protinacistického odboje   

Tato kniha je důkazem toho, že dějiny 2. světové války, jakkoli precizně zdokumentované a zdánlivě nepřipouštějící žádné nové „objevy“, mají ve skutečnosti stále mnoho „bílých míst“, která teprve čekají na důkladné zmapování. A malý zřejmě nebude ani počet neznámých hrdinů, jejichž statečnost a ochota k nejvyšším obětem významně přispěly k porážce fašismu. Komu např. říká něco jméno Virginia Hallová? I ona by nejspíš byla zapomenuta či v lepším případě známa jen úzkému okruhu historiků, kdyby její životní osudy nevzbudily zájem jedné britské novinářky. Neviditelná žena – tak nazvala Sonia Purnellová svou knihu o nepolapitelné agentce, která hrála jednu z klíčových rolí ve francouzském protinacistickém odboji. Díky nakladatelství Grada má nyní možnost přečíst si ji i český čtenář a určitě ani on nebude šetřit superlativy, s nimiž se její vydání setkalo v jiných zemích. Ostatně Plutarchova cena za nejlepší životopisnou knihu roku se neuděluje jen tak...

Byla to podivná válka, ta z léta 1940, kdy německá vojska obešla vychvalovanou Maginotovu linii a přehnala se Francií. Blitzkrieg trval pouhých šest týdnů, ovšem katastrofu nezpůsobila jen převaha Wehrmachtu, ale i (a kdo ví, jestli ne především) zbabělost a proradnost francouzských politických a vojenských elit, které v rozhodující chvíli nechaly národ na holičkách a posléze se staly poslušnými loutkami Hitlera. Ten rozdělil zemi na dvě části – v té severní nastolil okupační správu, jižní pak naoko ponechal Francouzům. Tamní vichystická vláda však šla Němcům ve všem na ruku a jména Pétain a Laval se stala synonymy pro bezpáteřnost, podlost a nejhrubší oportunismus. Obyvatelstvo, šokované takovýmto vývojem událostí, se stáhlo do ulity strachu a vyčkávání a jen pozvolna se objevovali jedinci, rozhodnutí nesmířit se s potupnou kapitulací. A tady začíná příběh Virginie Hallové...

Celá recenze zde: 

https://www.knihcentrum.cz/recenze-neviditelna-zena-pribeh-agentky-virginie-hallove

Žádné komentáře:

Okomentovat