pátek 7. ledna 2022

POETICKÉ KOMENTÁŘE (256)


 

 

 T e n h l e   p r á v ě   d o s t a l   s e d m o u . . .

P l y n e   z   t o h o   j a s n ý   v ý v o d :

K d o   s e   n e c h á   p í c h n o u t   j e d n o u

m á   p a k   a b s ť á k   c e l ý   ž i v o t !

Žádné komentáře:

Okomentovat