sobota 15. prosince 2018

POETICKÉ KOMENTÁŘE (173)
M í t   j á   t a k é   d o m a   p e j s k a

p o v ě s i l   b y c h   n a t o t a t a

z í t r a ,  n e b o   j e š t ě   d n e s k a

s t e j n ý   n á p i s   n a   s v á   v r a t a

1 komentář: