úterý 16. října 2018

POETICKÉ KOMENTÁŘE (163)
N á z o r n á   u k á z k a ,   j a k   z d á n í   k l a m e

–  p ř e c e   t u   v i d í m e    v š i c h n i   t o   s a m é !   

H l a v n í   a l e   p ř e s t o   b ý v á

j a k   s e   n a   v ě c   č l o v ě k   d í v á . . .


Žádné komentáře:

Okomentovat