úterý 13. února 2018

DOMINIK STROUKAL, JAN SKALICKÝ: BITCOIN

Abitcoin

Stručně, jasně a přesvědčivě – vše o Bitcoinu v jedné knize!

Přelomová kniha – dva mladí čeští autoři nás nechávají nahlédnout do tajuplného světa kryptoměn a na fenoménu Bitcoinu ilustrují zdánlivě neviditelný, ale o to rozhořčenější boj mezi „starými kapitalistickými strukturami“, snažícími se všemi prostředky zachovat ve finančnictví status quo a kreativními nadšenci, usilujícími o nikoli jen deklaratorně vyznávaný, ale skutečně svobodný trh. „Bitva o Bitcoin“ je možná rozhodujícím střetnutím, v němž se nehraje o nic menšího než o odstranění zničujícího vlivu politiky (či politiků!) na měnu a tím i o vítězství „obyčejných lidí“ nad establishmentem. To je určitě nejsilnější dojem, který jsem si z četby odnesl.
Informace jsou v knize podávány srozumitelným jazykem, autoři se zaměřují na čtenáře, pro něhož je Bitcoin a všechno kolem něj dosud „španělskou vesnicí“. První kapitola s prostým názvem Příběh, v níž se seznamujeme s historií Bitcoinu, se čte skoro jako detektivka, tak je poutavá a napínavá. Výraz „historie“ není možná úplně přesný, protože se jedná o pouhých devět let – ano, Bitcoin spatřil světlo světa před neuvěřitelně krátkou dobou, v roce 2009! A od samého počátku jej obestírá řada tajemství – tak třeba jeho vynálezce, používající pseudonym Satoshi Nakamoto, nebyl dodnes „odhalen“, takže se pouze spekuluje, kdo by jím asi tak mohl být. Za svou krátkou existenci si Bitcoin prošel úspěchy i pády, přestál řadu „dětských nemocí“ a dnes před námi stojí jako víceméně zdravý a životaschopný adolescent, nebojácně hledící vstříc nevypočitatelným turbulencím světového finančnictví. Autoři rovněž explicitně zmiňují některé „památné dny“ Bitcoinu, kteréžto informace jsou sice spíše zajímavé než důležité, ale skvěle demonstrují jak závratnou rychlost, s níž se tato virtuální měna rozšířila, tak i její mimořádnou flexibilitu v procesu reagování na nové podněty a výzvy.
Druhá kapitola (Příručka uživatele kryptoměn) seznamuje ty, kdo by chtěli přejít od bitcoinové teorie k praxi, se základními postupy – vytvoření peněženky, nákup a prodej, ochrana před internetovými zloději atd. Asi nejsložitější je z mého pohledu třetí kapitola s názvem Ekonomie a technologie kryptoměn, která jde opravdu do hloubky a dá čtenáři pořádně „zabrat“. Výsledkem je ovšem perfektní porozumění problematice praktického fungování Bitcoinu ve světě globalizovaného bankovnictví. Jsou zde též předestřeny možné další cesty, po nichž se tato nejpopulárnější a nejpoužívanější kryptoměna bude ubírat. U závěrečné kapitoly (Budoucnost Bitcoinu) se zdržím trochu déle.
Zásadní otázka, která doslova visí ve vzduchu a je pochopitelně v knize často zmiňována, se týká hrozby státních regulací, resp. postoje, jaký k Bitcoinu takříkajíc v celoplanetárním měřítku zaujmou vlády jednotlivých zemí. Domnívám se, že tady se nacházíme v období jakéhosi klidu před bouří, které už patrně nemusí trvat dlouho, protože nepopiratelné úspěchy a stoupající obliba Bitcoinu přimějí represivní aparáty států k razantnímu zásahu. To je právě ta bouře, kterou mám na mysli a jež bude spočívat v celosvětovém zákazu Bitcoinu i kryptoměn jako takových. Autoři knihy toto pesimistické hledisko nesdílejí, přičemž jako argument uvádějí, že takovýmto postupem by vlády demokratických zemí fakticky popřely principy volného trhu a svobodného podnikání. Kéž by měli pravdu! Mnohé varovné signály bohužel naznačují něco jiného – ostatně v samotné knize je poukázáno na několik příkladů drastického útoku státních institucí na Bitcoin v USA. Jistě, zasadit Bitcoinu poslední a definitivní ránu si zatím ještě nikde netroufli, to ovšem neznamená, že k tomuto kroku establishment nesáhne, pokud bude ohroženo dominantní postavení centrálních bank. Moc ve státě má ten, kdo má právo tisknout peníze a tento základní politicko-ekonomický axiom platí všude bez rozdílu. Proto se státní moc nikde na světě nebude v případě ohrožení svých privilegií rozpakovat popřít všechny zásady svobody a lidských práv a s Bitcoinem, který na rozdíl od oficiální měny nemá pod kontrolou, rázně skoncuje. Již dnes jsme svědky toho, jak – skryty za rétorikou pochvalných reakcí na úspěšné tažení Bitcoinu finančním světem – se vlády států Evropské unie potají radí, jakým způsobem se tohoto „nechtěného dítěte“ zbavit...
Kniha Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti (jak zní její celý název) vyšla poprvé v roce 2015, nynější vydání je tedy druhé a značně rozšířené. Je možné, že za čas i ono bude vyžadovat přepracování a doplnění, neboť takřka každým dnem dochází u Bitcoinu k inovacím a nejrůznějším zlepšením. To však nic nemění na tom, že v přítomném čase je publikace zkušeného autorského tandemu Stroukal-Skalický tou nejlepší učebnicí pro všechny, kdo se chtějí s Bitcoinem detailně seznámit.

Žádné komentáře:

Okomentovat