neděle 14. června 2020

POETICKÉ KOMENTÁŘE (222)
N ě ž n á   ú s t a ,  m o u d r é   č e l o

u š l e c h t i l á ,  m i l á   t v á ř

–  u ž   j e n   j e d n o   b y   t o   c h t ě l o

k o l e m   h l a v y   s v a t o z á ř !

Žádné komentáře:

Okomentovat