pátek 12. června 2020

POETICKÉ KOMENTÁŘE (221)




























S   l á s k o u   v   s r d c i   t a d y   ž i l

n e v ě ř t e   t ě m   l ž i v ý m   ř e č e m

z a s l o u ž í   s i ,  a b y   b y l  

c o   n e j d ř í v e   s v a t o ř e č e n

Žádné komentáře:

Okomentovat