pondělí 15. července 2019

POETICKÉ KOMENTÁŘE (183)

S l u š n ý   č l o v ě k   j e   t í m   z h n u s e n 

–  s r á ž e t   l i d i   a u t o b u s e m ! !

J a k   s e   m ů ž e   s l e č n a   o z v a t

k d y ž   j e   n e j s p í š   s a m ý   o b v a z ?


Žádné komentáře:

Okomentovat