čtvrtek 7. března 2019

POETICKÉ KOMENTÁŘE (177)
T a k é   s e   v á m   v š e m   u ž   h n u s í           

c o   j e   m o ž n é   v   d n e š n í   d o b ě ?

K a r e l   Č t v r t ý ,  t e n   s n a d   m u s í

o b r a c e t   s e   s m í c h y   v   h r o b ě !   

Žádné komentáře:

Okomentovat