úterý 21. března 2017

ISLAMOFOBIE JE NUTNOU PODMÍNKOU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Panabbas

Když před časem vystoupil v televizní diskusi jistý pan Mohamed Abbas, jeden z představitelů českých muslimů, měl jsem v první chvíli dojem, že mluví celkem rozumně. Distancoval se od praktik islámského státu, zmínil se o tom, že na jeho vzniku mají do jisté míry vinu i Spojené státy, snažil se poukázat na fakt, že existuje celé spektrum výkladů koránu a nelze tedy všechny muslimy házet do jednoho pytle a vůbec působil dojmem vzdělaného, kultivovaného člověka a umírněného muslima, který je intelektuálně někde zcela jinde než jeho radikální souvěrci.
Tento přívětivý mediální obraz si však pan Abbas několikrát notně pošramotil, například tehdy, když se přimlouval za uzákonění islámského práva šaría pro muslimskou komunitu v České republice. V této souvislosti mě nemohla nenapadnout celá řada nezodpovězených (a dle mého názoru i nezodpověditelných) otázek, z nichž některé tu chci ve stručnosti zmínit a současně tak demonstrovat absurditu Abbasových nápadů.
Právo šaría zahrnuje i trest smrti ukamenováním pro cizoložné ženy. Zkusme si nyní teoreticky představit, že je tedy u nás šaría zavedena a dojde k případu zmíněného cizoložství. Moje otázky zní:
1) Kdo vynese rozsudek?
2) Bude mít obviněná právo na obhajobu před nezávislým soudem?
3) Kdo trest smrti vykoná?
4) Kde bude poprava provedena?
5) Kde – a na čí náklady – bude mrtvá pohřbena?
6) Jakým způsobem budou české úřady vyrozuměny o vynesení rozsudku, resp. jeho vykonání?
7) Bude mít český stát možnost nějakým způsobem do celé záležitosti zasáhnout?
8) Bude mít prezident republiky právo udělit odsouzené milost?
9) Bude zřízeno jedno centrální popraviště, nebo bude trest smrti vykonáván např. v místě bydliště té které odsouzenkyně?
10) Bude poprava veřejná nebo tajná?
To jsou jen některé otázky, přičemž ptát se by bylo možné dál a dál. Kdybych chtěl celou záležitost přivést ad absurdum, mohl bych se například zeptat, jak bude řešena otázka popravčích nástrojů, tedy kamenů? Kde je muslimové nasbírají, resp. nakoupí? Bude je dodávat nějaká firma? Pokud ano - jak proběhne v takovém případě výběrové řízení? Kdo určí druh, velikost a jiné atributy těchto kamenů? Co se s nimi stane po popravě - budou znovu použity nebo se pro každou exekuci objedná nová zakázka?
Raději už skončím. Zavedení šaríi v naší zemi (byť jen pro muslimy) je spojeno s tolika neřešitelnými právními problémy, že je prakticky nerealizovatelné. Jestliže pan Abbas, tento jistě slušný a civilizovaný muslim přesto zcela vážně s tímto návrhem přišel, pak to svědčí mimo jakoukoliv diskusi o jednom - totiž o neslučitelnosti islámu s demokracií, resp. o tom, že pokusy o naroubování islámských zákonů na demokratický právní řád jsou předem odsouzeny k nezdaru.

Žádné komentáře:

Okomentovat